DISCLAIMER

De hieronder is van toepassing op de website van www.festivalinabottle.com. Door het gebruik van deze websiegaat u akkoord met de disclaimer.

Privacy

U kunt deze website bezoeken zonder te melden wie u bent en zonder enige informatie over uzelf. Hoewel situaties kan voorkomen dat we meer informatie over u nodig heeft om met u te communiceren, om een bestelling te reserveren of om je naam te registreren. Wij zullen u op de hoogte met alle middelen als we uw persoonlijke gegevens op internet verzamelt. Deze website heeft bijhouden van hetaantalbezoekers, de websites waar ze vandaan komen en welke provider de bezoeker gebruikt om toegang te krijgen tot internet. De gegevens worden uitsluitend op zodanige wijze dat deze niet kan worden gereduceerd tot personen of personen. Verzamelde persoonlijke gegevens zullen niet worden verkochtof zal aan derden ter beschikking worden gesteld. Uitzonderingen kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze gegevens wettelijk verplicht zijn. En op elk gewenst moment kunt u verzoeken om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen. Uitsluiting van aansprakelijkheid Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Geen rechten of aanspraken kunnen worden ontleend aan de informatie op deze website. Alle aanpassingen, wijzigingen en typefouten voorbehouden. We doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. www.festivalinabottle.com geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook voor het gebruik van deze website of voor de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en de aanbevelingen op deze website kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. We zullen uitoefenen tot het uiterste om deze website beschikbaar zo veel mogelijk te maken, maar we hebben geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van deze website te accepteren. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten De eigenaar van de auteursrechten van deze website is www.festivalinabottle.com of is eigendom van derden die toestemming hebben gegeven aan www.festivalinabottle.com om deze informatie te gebruiken. Vermenigvuldigen, kopiëren of reproductie in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van www.festivalinabottle.com.